Tổng số tiền quỹ khuyến học: 124,000,000 VNĐ - Tổng số tiền quỹ cho Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường: 157,400,000 VNĐ

Ủng hộ Quỹ khuyến học
Tập thể lớp 12/7  - Khóa: 1987-1990
ĐT:  0905..... ( 5,000,000 VNĐ)
Tập thể lớp 12A8  - Khóa: 1980-1981
ĐT:  0975.... ( 5,000,000 VNĐ)
Cao Xuân Dũng  - Khóa: 1980-1983
ĐT:  0905.... ( 10,000,000 VNĐ)
Nguyễn Hồng Linh  - Khóa: 1981-1984
ĐT:  0905.... ( 2,000,000 VNĐ)
Bùi Hoàng Nhung  - Khóa: Cựu Giáo viên
ĐT:  090...... ( 500,000 VNĐ)
Cựu học sinh TCV  - Khóa: 1970-1977
ĐT:  090..... ( 10,000,000 VNĐ)
Cựu học sinh TCV  - Khóa: 1970-1977
ĐT:  090..... ( 3,000,000 VNĐ)
Cựu học sinh TCV  - Khóa: 1983-1986
ĐT:  090...... ( 10,000,000 VNĐ)
Cô Ấn  - Khóa: Cựu GV trường THPT Trần Cao Vân
ĐT:  090...... ( 20,000,000 VNĐ)
Nguyễn Đình Sang  - Khóa: 19..-1900
ĐT:  09...... ( 1,000,000 VNĐ)

Ủng hộ Quỹ thành lập trường
Tập thể lớp 12/7  - Khóa: 1987-1990
ĐT:  0905..... ( 5,000,000 VNĐ)
Tập thể lớp 12A8  - Khóa: 1980-1981
ĐT:  0975.... ( 5,000,000 VNĐ)
Cao Xuân Dũng  - Khóa: 1980-1983
ĐT:  0905.... ( 10,000,000 VNĐ)
Nguyễn Hồng Linh  - Khóa: 1981-1984
ĐT:  0905.... ( 2,000,000 VNĐ)
Bùi Hoàng Nhung  - Khóa: Cựu Giáo viên
ĐT:  090...... ( 500,000 VNĐ)
Cựu học sinh TCV  - Khóa: 1970-1977
ĐT:  090..... ( 10,000,000 VNĐ)
Nguyễn Đình Sang  - Khóa: 19..-1900
ĐT:  09...... ( 1,000,000 VNĐ)
Trần Hữu Doãn  - Khóa: 1978-1981
ĐT:  0913427575 ( 100,000,000 VNĐ)
Hồ Quang Bửu  - Khóa: 1987-1990
ĐT:  0905.... ( 4,000,000 VNĐ)
Bùi Quốc Đinh  - Khóa: BT Thành ủy Tam Kỳ
ĐT:  09..... ( 10,000,000 VNĐ)

Danh sách cựu giáo viên
Tên cựu học sinh/giáo viên
STT Họ tênĐiện thoạiNiên khóaĐịa chỉ
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 23 items in 2 pages
1 Cảnh Thành 01287667868 1978-1980 56/20 Lê Đình Dương - Đà Nẵng
2 Công Huyền Tôn Nữ Thị Huệ Tâm 0935421975 1973-1980 K51H1/1 Phạm Ngủ Lão - Đà Nẵng
3 Đặng Phước Lân 0935421975 1973-1981 K51H1/1 Phạm Ngũ Lão - Đà Nẵng
4 Đặng Quốc Khánh 0913443353 1989-1992 Đà Nẵng
5 Đinh Thị Sửu 0986373037 1976-1979 K2/28 Lê Hữu Trác - Đà Nẵng
6 Đỗ Đăng Trắc 0905305515 1975-1982 392/3 Trưng Nữ Vương - Đà Nẵng
7 Hồ Như Nghị 0982538050 1974-1980 10 Phan Văn Định - Hòa Khánh
8 Hồ Xuyên 0983891602 1973-1981 75 Lê Duẩn - Đà Nẵng
9 Huỳnh Thị Thủy 1978-1982 Đà Nẵng
10 Huỳnh Văn Hoa 0913404065 1975-1981 12 Lê Cơ - Đà Nẵng
11 Nguyễn Hữu xạ 0903588266 1975-1984 276/10 Hải Phòng - Đà Nẵng
12 Nguyễn Khương Duy 1976-1979 Đà Nẵng
13 Nguyễn Như Hồng 0905180123 1989-1992 Hòa Khánh
14 Nguyễn Phước Vĩnh Cố 0935658685 1988-1991 Đà Nẵng
15 Nguyễn Thị Bích Thủy 01226251820 1974-1979 560/10 Ông Ích Khiêm - Đà nẵng
16 Nguyễn Thị Thanh Thanh 0905406795 1988-1991 Đà Nẵng
17 Phạm Dõng 0905438547 1970-1975 321/21 Phan Châu Trinh - Đà Nẵng
18 Phạm Thị Xuân Lan 0916027445 1982-1992 276 Đống Đa - Đà Nẵng
19 Trần Thị Ngọc Mỹ 05113824096 1975-1980 38D Trần Bình Trọng - Đà Nẵng
20 Trần Thị Phú 05113744567 1972-1984 276/10 Hải Phòng - Đà Nẵng