Tổng số tiền quỹ khuyến học: 124,000,000 VNĐ - Tổng số tiền quỹ cho Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường: 157,400,000 VNĐ

Ủng hộ Quỹ khuyến học
Tập thể lớp 12/7  - Khóa: 1987-1990
ĐT:  0905..... ( 5,000,000 VNĐ)
Tập thể lớp 12A8  - Khóa: 1980-1981
ĐT:  0975.... ( 5,000,000 VNĐ)
Cao Xuân Dũng  - Khóa: 1980-1983
ĐT:  0905.... ( 10,000,000 VNĐ)
Nguyễn Hồng Linh  - Khóa: 1981-1984
ĐT:  0905.... ( 2,000,000 VNĐ)
Bùi Hoàng Nhung  - Khóa: Cựu Giáo viên
ĐT:  090...... ( 500,000 VNĐ)
Cựu học sinh TCV  - Khóa: 1970-1977
ĐT:  090..... ( 10,000,000 VNĐ)
Cựu học sinh TCV  - Khóa: 1970-1977
ĐT:  090..... ( 3,000,000 VNĐ)
Cựu học sinh TCV  - Khóa: 1983-1986
ĐT:  090...... ( 10,000,000 VNĐ)
Cô Ấn  - Khóa: Cựu GV trường THPT Trần Cao Vân
ĐT:  090...... ( 20,000,000 VNĐ)
Nguyễn Đình Sang  - Khóa: 19..-1900
ĐT:  09...... ( 1,000,000 VNĐ)

Ủng hộ Quỹ thành lập trường
Tập thể lớp 12/7  - Khóa: 1987-1990
ĐT:  0905..... ( 5,000,000 VNĐ)
Tập thể lớp 12A8  - Khóa: 1980-1981
ĐT:  0975.... ( 5,000,000 VNĐ)
Cao Xuân Dũng  - Khóa: 1980-1983
ĐT:  0905.... ( 10,000,000 VNĐ)
Nguyễn Hồng Linh  - Khóa: 1981-1984
ĐT:  0905.... ( 2,000,000 VNĐ)
Bùi Hoàng Nhung  - Khóa: Cựu Giáo viên
ĐT:  090...... ( 500,000 VNĐ)
Cựu học sinh TCV  - Khóa: 1970-1977
ĐT:  090..... ( 10,000,000 VNĐ)
Nguyễn Đình Sang  - Khóa: 19..-1900
ĐT:  09...... ( 1,000,000 VNĐ)
Trần Hữu Doãn  - Khóa: 1978-1981
ĐT:  0913427575 ( 100,000,000 VNĐ)
Hồ Quang Bửu  - Khóa: 1987-1990
ĐT:  0905.... ( 4,000,000 VNĐ)
Bùi Quốc Đinh  - Khóa: BT Thành ủy Tam Kỳ
ĐT:  09..... ( 10,000,000 VNĐ)

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1955 - 2015)

Để xem nội dung chi tiết, vui lòng bấm vào các link đính kèm

 THƯ NGỎ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (1955-2015)  Xem file  Tải file
1. Kế hoạch tổ chức: Xem file Tải file
2. Kế hoạch xây dựng các công trình và huy động vốn  Xem file Tải file
3. Ban tổ chức: Xem file   Tải file
4. Danh sách ban cố vấn: Xem file Tải file
5. DS Ban thường trực: Xem file Tải file
6. Tiểu ban liên lạc cựu GV, cựu HS: Xem file Tải file
7. Tiểu ban tài chính, vận động quỹ, đối ngoại: Xem file Tải file
8. Tiểu ban tổ chức lễ, lễ tân và hậu cần: Xem file Tải file
9. Tiểu ban trật tự, kỷ luật và y tế:   Xem file Tải file
10. Tiểu ban thi đua, khen thưởng: Xem file Tải file
11. Tiểu ban văn nghệ, thể thao và các hoạt động trại: Xem file Tải file
12. Tiểu ban xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng phòng truyền thống: Xem file Tải file
13. Tiểu ban xây dựng kỷ yếu, tập san và tuyên truyền: Xem file Tải file

         Trên đây là dự thảo kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Rất mong nhận được sự chỉ đạo, giúp đỡ của lãnh đạo Tỉnh Quảng Nam, Sở GD&ĐT Quảng Nam, lãnh đạo Thành uỷ và UBND thành phố Tam Kỳ, các ban ngành đoàn thể; mong nhận được sự đồng tình ủng hộ và các ý kiến đóng góp của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh để nhà trường thực hiện tốt kế hoạch theo đúng mục đích, yêu cầu đã đề ra. Mọi ý kiến góp ý trao đổi, xin vui lòng liên hệ theo các số điện thoại và địa chỉ Email sau đây:

1 Nguyễn Đình Tiến
Hiệu trưởng SĐT: 0905.153.279 Email: ngdinhtiennbk@gmail.com
2 Phan Minh Định CT Công đoàn SĐT: 0905.263.864 Email: dinhphanminhtcv@gmail.com
3 Trần Đình Hoa Phó HT SĐT: 0944.622.162 Email: trancaovanhoa@gmail.com
4 Đào Kim Tân Phó HT SĐT: 0905.432.494 Email: kimtantcv@gmail.com
5 Nguyễn Thị Thanh Tâm Phó HT SĐT: 01683.981.124 Email: thanhtamtcv@gmail.com

Muốn biết thêm các thông tin liên quan đến hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập trường và các hoạt động khác của nhà trường, xin vui lòng truy cập vào Website: tcv.edu.vn

Thư viện Video