Tổng số tiền quỹ khuyến học: 124,000,000 VNĐ - Tổng số tiền quỹ cho Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường: 157,400,000 VNĐ

Ủng hộ Quỹ khuyến học
Cựu học sinh TCV  - Khóa: 1970-1977
ĐT:  090..... ( 3,000,000 VNĐ)
Cựu học sinh TCV  - Khóa: 1983-1986
ĐT:  090...... ( 10,000,000 VNĐ)
Cô Ấn  - Khóa: Cựu GV trường THPT Trần Cao Vân
ĐT:  090...... ( 20,000,000 VNĐ)
Bệnh viện Minh Thiện  - Khóa: Tam Kỳ
ĐT:  0510....... ( 10,000,000 VNĐ)
Nguyễn Văn Anh  - Khóa: 1988-1991
ĐT:  0974546875 ( 1,000,000 VNĐ)
Dương Tấn Hùng  - Khóa: 1969-1976
ĐT:  09..... ( 1,000,000 VNĐ)
Dương Quốc Trung  - Khóa: 1984-1987
ĐT:  09..... ( 1,000,000 VNĐ)
Phan Minh Phát  - Khóa: 1984-1987
ĐT:  09..... ( 500,000 VNĐ)
Hồ Quang Bửu  - Khóa: 1987-1990
ĐT:  09..... ( 1,000,000 VNĐ)
Bảo hiểm Bảo Việt ủng hộ quỹ khuyến hoc  - Khóa: Bảo hiểm Bảo Việt
ĐT:  090.... ( 1,000,000 VNĐ)

Ủng hộ Quỹ thành lập trường
Tập thể lớp 12/7  - Khóa: 1987-1990
ĐT:  0905..... ( 5,000,000 VNĐ)
Tập thể lớp 12A8  - Khóa: 1980-1981
ĐT:  0975.... ( 5,000,000 VNĐ)
Cao Xuân Dũng  - Khóa: 1980-1983
ĐT:  0905.... ( 10,000,000 VNĐ)
Nguyễn Hồng Linh  - Khóa: 1981-1984
ĐT:  0905.... ( 2,000,000 VNĐ)
Bùi Hoàng Nhung  - Khóa: Cựu Giáo viên
ĐT:  090...... ( 500,000 VNĐ)
Cựu học sinh TCV  - Khóa: 1970-1977
ĐT:  090..... ( 10,000,000 VNĐ)
Nguyễn Đình Sang  - Khóa: 19..-1900
ĐT:  09...... ( 1,000,000 VNĐ)
Trần Hữu Doãn  - Khóa: 1978-1981
ĐT:  0913427575 ( 100,000,000 VNĐ)
Hồ Quang Bửu  - Khóa: 1987-1990
ĐT:  0905.... ( 4,000,000 VNĐ)
Bùi Quốc Đinh  - Khóa: BT Thành ủy Tam Kỳ
ĐT:  09..... ( 10,000,000 VNĐ)

Tin tức sự kiện
THƯ CẢM ƠN
Xem nội dung thư bên dưới
• GIẤY MỜI DỰ LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH TRƯỜNG
• Thông báo Lễ kỷ kiệm 60 năm thành lập trường
• THƯ NGỎ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (1955-2015)
• Danh sách các cá nhân và tập thể ủng hộ quỹ khuyến học cho trường tháng 5 năm 2014
• Lễ Kỷ niệm 31 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2013).
Thư viện Video

Danh sách cựu giáo viên và cựu học sinh
Ảnh đại diện
Họ tên cựu học sinh/giáo viên: Nguyễn Thị Nhung
Tên người giới thiệu:
Ngày sinh: 18/03/2014
Niên khóa :
Số điện thoại : 0945174075
Email :
Địa chỉ hiện tại :
Nơi công tác :
Chức vụ :